TR / EN

Structure Types

Bridges & Tunnels
Commonly Monitored Structures - Structures Mostly Exposed to Dynamic Loading    Fatigue / Creep / Vibration Monitoring / Displacement / Deformation Monitoring
Historical Monuments
Cultural Heritage - Old Structures     Frequnecy / Tilt / Fracture Monitoring / Strengthening Against Risk of Suddden Failure /  Structural Hints of the Historical Design
Buildings
High Rise Buildings - Hospitals - Schools - Malls  Natural Frequencies / Modal Analysis / Inter-Storey Drifts / Modes Shapes /Seismic Isolator Behavior 
Hangars and Stadiums
Roof Trusses - Steel Contructions - Grandstands   Static Measurements / Snow Load / Wind Load / Dead Loads / Deformation Monitoring / Dynamic Analysis
Towers
Chimneys - Poles - Towers - Wind Turbines - Monolithic Structures     Dynamic Analysis / Modal Frequencies / Dispacements 

24/7 Real-Time Structural Health Montioring for Buildings
 
Applications 

This group of solution can be applied to high-rise buildings, hospitals, schools, malls, commercial centers, etc. Basically in this solution, a certain number of accelerometers are installed to a building permanently (or temporarily) considering the project of the building,  the ambient vibration data sensed by the sensors are acquired by the data acquisition system then transferred to a remote location using ADSL or other internet connection methods. In this way the vibration, modal parameters and dynamic behavour of the building can be monitored continuously. This system can also be supported by extra sensors like tiltmeters, or crack gauges further.  
 


Both performing dynamic identification and modal anaysis studies on a limited term data and contionously monitoring the building at a monitoring center are possible. Software may start certain warning measures aoutomatically when a treshold acceleration level is exceeded. The devices can record data either at user-defined periods or when the system is triggered. Shortly after an earthquake is encountered, modal frequencies, inter-storey drift ratios, top displacement can be evaluated and checked, which will act as an important decision support  system, afterwards.

 

Please check out this link for our Structural Health Monitoring product and solutions for buildings.

Dynamic Identification
Evaluating the dynamic parameters of a structure under ambient vibration is generally named as dynamic identification. Quite important dynamic parameters like modal frequencies, damping ratios, mode shapes, translational and torsional modes can be detected either under very small ambient vibrations such as little seismic movements, traffic or wind loading without any additional stimulator or under forced vibration using an eccentric mass shaker. Finite element model of the building in computer media can be updated to get a more practical and realistic model by using these detected real dynamic parameters. Besides these dynamic parameters can be kept on the computer and compared for any changes after a shock on the building such as earthquake, deep excavation, etc., to have an idea for any possible damages that the building faces. This type of dynamic identification studies which has been increasing rapidly all over the world in recent years, can be performed perfectly with TESTBOX / e-QUAKE series digitizers and SENSEBOX series accelerometers developed by Teknik Destek Grubu both under ambient vibration or under Forced Vibration by the help of an eccentric mass shaker which is also developed by Teknik Destek Grubu. 


Extra Information for Strengthening & Repairment Projects- Analysis of the Resulting Solution
A strengthening project which is conducted with missing information have a risk to either has no effect on the earthquake resistance of the building or even to result with a negative effect. To prevent this risk it is possible to analyze the structure with innovative testing methods prior to designing the strentghening model on the computer.

 Eksik bilgi ile yürütülen onarım ve güçlendirme çalışmalarının, bina dayanımı üzerinde etkisi olmamakta ya da ters yönde etkisi olabilmektedir.
O nedenle binanın onarım ve güçlendirme çalışması öncesinde yenilikçi analiz yöntemleri ile ölçülerek bilgisayarda yürütülecek analizin daha gerçekçi olması sağlanabilmektedir.
Ayrıca binanın güçlendirme çalışması öncesi ve sonrası durumunun ölçülerek karşılaştırma yapılması mümkün olabilmektedir.


Köprü ve Tünellerde Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi
Köprü ve tüneller belki de Yapısal Sağlık Takibi tarihi boyunca en çok izlenen yapılarının en başında gelir. Köprülerin sıklıkla takip edilme nedenlerinin başında YORULMA(FATIGUE) davranışı gelirYine köprü ya da tünelin projesine göre belirli aralıklarla ivmeölçerler, strain gauge’ler yerleştirilerek, köprünün hem açıklık hem de ayak bölümlerinde takipler yapılabilir. Tünellerde, hem titreşim takibi hem de tünelin kesit alanlarına binen yük takip altında tutulabilir. Yukarıdaki çözümde de belirtildiği gibi dönemsel analizlerin yanında 7/24 izleme yapılarak acil durum eşikleri ve önlemleri oluşturulabilir. Köprü ve tünellerin yapısal durumu ile ilgili en güçlü karar destek sistemlerinden biridir.
 

Tarihi Yapılarda Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi

 

             

 
Yüzyıllar önce yapılmış pek çok yapı halen ayakta durmakta, hatta kullanılmaktadır. Bunların içinde camiler, köprüler, kemerler, saraylar, kaleler, kuleler ve hattı bazı binalar sayılabilir. Kültür varlığına dahil ve yüzyıllardır ayakta olan bu yapıların yıkılmadan ömrünü devam ettirebilmesine özen gösterilmektedir. Ancak bir yapının yüzyıllardır ayakta oluşu ilelebet yıkılmayacağı anlamına gelmez. Yorulma ve yıpranmanın etkileri her zaman beklenmelidir. Eski olmaları nedeniyle pek çoğunun inşaat teknolojileri de tam olarak bilinememektedir. Bir yapının eskimesi her zaman bir risk içerir. Bu  riskin boyutunu belirlemek için YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ en iyi çözümdür. Yapıda bir tilt(eğilme) olup olmadığı ya da miktarı, çatlakların ilerleyip ilerlemediği, yapısal frekanslarının analizi bu amaçla tercih edilen yöntemlerdir. Böylelikle doğru projelendirecek ve zamanından başlatılacak onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmaları ile bu yapıların daha uzun süreler risk yaratmadan bize hizmet etmesi ve kültür varlığımıza dahil kalması amaçlanır. Tarihi yapılar ve kültür varlıklarının takibi iki yönden çok önem taşır. Birincisi tarihi yapının zaman ilerledikçe olası bir çökme riskine karşı önlem alabilmek, güçlendirmek, proaktif davranmak. İkincisi ise tarihi yapının davranış şeklinden tasarımı ile ilgili ipuçları çıkararak sonuçlara varmak. Ülkemizde de izlenen tarihi yapılar mevcuttur. İstanbul’da bulunun Nuru Osmaniye Camii, Manisa’daki diğer bir tarihi cami TESTBOX Yapısal Sağlık Takibi sistemleri ile izlenmektedir.
 

Stadyum/Hangar vb. Özel Yapılarda Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi
Bu türden özel yapılarda en az dinamik takip kadar statik takip de önem kazanır. Çatı kafes sistemlerde kar yükü nedeniyle oluşacak ani çökmeler içinde çok değerli ve stratejik öneme sahip bir varlığın yok olmasına, büyük maddi hasara neden olabilir. Bu nedenle bu tür özel yapılarda genelde 2 yönlü takip kullanılmaktadır.
 
1. Statik Ölçüm:
Çatı-kafes elemanlarında kar ve rüzgar yükleri altında
a. Deformasyon ve yük takibi
b. Aşırı yük / Eşik değer alarmı
 
2. Dinamik Ölçüm:
Yapı genelinde ortam titreşimi altında
a. Hakim Periyot rakibi ve Modal Analiz,
b. Deprem Alarm ve Otomatik Tepki
 
Stadyum tipi çok büyük yapılarda da yine farklı kritik noktalarla ilgili lokal takipler yapılabileceği gibi yapının bütününü titreşim analizine tabii tutmak da mümkündür. Sabit ya da seyyar tribünler, çatı kafes sistemler stadyumlarda öncelikli takip noktalarını oluşturur.
 

Kule, Direk, Rüzgar Tribünü gibi Monolitik Yapılarda 7/24 Yapısal Sağlık Takibi

              

Bu tür monolitilk yapılarda modal analiz, doğal frekanslar  ve salınım modlarının takibi büyük önem kazanmaktadır. Yapıya yüksekliği boyunca belirli aralıklarla yerleştirilecek ivmeölçerler aracılığıyla, yapının özellikle rüzgar yükü altındaki x ve y yönündeki salınım modları ile burulma modlarını sürekli takip altında tutmak mümkündür.

 

kepenk tamiri ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara turizm web sitesi kars turları ankara çıkışlı turlar doğum fotoğrafçısı Solar Panel aluminium Solar Pv Aluminium Solar Aluminium Solar Aluminium Frame Solar Frame Dizel Partikül Filtresi Temizliği