TR / EN

Yapısal Sağlık Takibi Nedir?

Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarında yer almaktadır. Nüfus yoğunluğu ve endüstriyel tesisler 1. Derece deprem bölgelerinde yer almaktadır. Bu nedenle depreme karşı alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi Türkiye’nin öncelikli konularındandır.
 
Gerçek Zamanlı Yapısal Sağlık Takibi bu konudaki en güncel ve eşsiz sonuçlar üreten teknolojilerden biridir. Teknolojinin özellikle 2000’li yıllardan sonra geldiği noktada, Yapısal Sağlık Takibi uygun maliyetlerle erişilebilir hale gelmiştir ve hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. 
 
Yapısal sağlık takibi temel olarak bir yapının gösterge niteliğindeki önemli parametrelerinin sürekli ya da belli aralıklarla takibi ve analizi anlamına gelir. Bu parametrelerin için çatlak, strain, tilt gibi bazı statik değişkenler dahil olsa da asıl olarak dinamik bir takip, analiz ve kimliklendirme amaçlanır. 
 
Genelde yapıya yerleştirilen ivmeölçerler ile yapının imzası niteliğindeki dinamik davranışını gerçek zamanlı çözmek mümkün olur. Hakim periyot, sönüm oranları, modal frekanslar, mod şekilleri, doğal salınım modları, katlar arası öteleme oranları bu analize dahildir. Böylelikle yapı bir deprem geçirdiğinde dakikalar mertebesindeki bir sürede yapının taşıyıcı sistemindeki değişimlerin göstergesi niteliğindeki bu parametrelerde bir değişim yaşanıp yaşanmadığını farketmek mümkün olur. Bundan sonra artık mühendis ve karar vericilerin eline binadaki olası gizli ya da açık hasarları çözümlemelerine yarayacak en önemli araç sunulmuş olur. 

Üstelik tüm bu takip bina üzerinde hiçbir ekstra etki yaratmaksızın rüzgar, trafik, küçük tektonik hareketler gibi öğelerin birleşiminden oluşan ortam titreşimi ya da çevresel etkiler altında yapmak mümkündür.  

Hatta bu yöntem sadece depreme değil, yorulmaya, yaşa, çevredeki derin kazılara, çarpma ve patlama etkilerine, sel gibi felaketlere, aşırı kar yüküne diğer aşırı yüklemelere karşı da duyarlıdır.

İşte tüm bu sistemler, sayısallaştırıcılar, sensörler ve yazılımlar dahil olmak üzere tüm bileşenleri ile Teknik Destek Grubu tarafından geliştirilerek yararlanıcılara sunulmaktadır. Teknik Destek Grubu bu sistemleri geliştirirken konusunda önde gelen, dünya çapında önemli çalışmalar yürüten Türk İnşaat Mühendisliği akademik çevreleri ile yakın bir etkileşim içindedir.

Türkiye’de bu konuda öncü ve tek üretici olan Teknik Destek Grubu, dünya üzerinde önemli 4-5 saygın üretici arasında yer almaktadır. Bu kimliği Teknik Destek Grubu Türkiye’den çıkışla dünyanın farklı bölgelerine çözümlerini sunar konuma gelmiştir.


DOĞAL FREKANS TAKİBİ – YAPININ İMZASI –
Sistem yapının doğal salınım frekanslarını takip altına alır. Bu parametre ancak yapının taşıyıcı sisteminde önemli bir değişiklik olduğunda değişir. Yapının taşıyıcı sistemi, deprem, derin kazı, yorulma, çarpma ya da tadilatlara bağlı olarak zayıflayabilir. Gizli/Açık hasarları saptamaya ve karar vermeye yardımcı olan en teknolojik araçtır.


 

NEDEN YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ? 

Tüm İnşaat Mühendisliği yapılarının belirli bir ömrü vardır. Hiçbir yapı sonsuza dek ayakta kalamaz. Mühendislik bilimi tasarım parametrelerine göre en uygun ve  en ekonomik çözümü bulur ve uygular.
 
Yaşanan bir aşırı yükleme (örnek; deprem, sel, patlama, derin kazı vb.) ya da aynı yükün tekrarlı uygulanması, yorulma ya da tahmini operasyonel ömrün dolması gibi durumlar sonucunda yapı yıkılacaktır.
 
Bu durumda üç yoldan biri arasında seçim yapmak gerekir;
- ya yapının ömrü dolmadan ve net bir bilgi olmaksızın ondan vazgeçmek ya da yıkmak,
- ya yapının kendi seçtiği zamanda yıkılmasını bekleyip, yıkım sonrasında yenisini yapmak ya da yapmamak,
- ya da yapıdaki değişiklikleri izleyerek yıkılacağı zamanı en yakın şekilde tahmin etmek, mümkün ise yıkılmadan gerekli onarım ve güçlendirmeyi yaparak devamını sağlamak. (veya doğru zamanlama ile yıkarak yenisini yapmak)
 
Birinci yöntem büyük ekonomik kayba neden olur,
İkinci yöntem daha da büyük ekonomik kayba ve hatta can kaybına neden olur,
Üçüncü yöntem ise en ekonomik çözümü üretir ve can kaybını engeller. (örn: önleyici hekimlik)
 
Biz, 3. yöntemi tercih ediyor, öneriyor ve uyguluyoruz.

kepenk tamiri ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara turizm web sitesi kars turları ankara çıkışlı turlar doğum fotoğrafçısı Solar Panel aluminium Solar Pv Aluminium Solar Aluminium Solar Aluminium Frame Solar Frame Dizel Partikül Filtresi Temizliği